Digitální transformace českého zdravotnictví a EHDS

S plánovaným nařízením Evropské komise o EHDS vtrhne do ČR debata o digitalizaci zdravotnictví a zdravotnických dat. Zároveň se mluví o eDokladovce a o EUDIW – evropské peněžence digitální identity. Co dává smysl implementovat a co je jen slepou uličkou? Jak tento přechod uchopit? Kdo by ho měl řídit? Je na to Česko připravené? A lékaři? A pacienti? A budou data v dostatečném bezpečí?

Naším cílem je facilitovat tuto debatu a být pionýrem, který téma připraví, aby, až nastane čas, už nikoho nezaskočilo ani nevyděsilo. Chceme podpořit stát a další dotčené subjekty a pozitivně je motivovat k uskutečnění změny.

V projektu se zaměřujeme na šíření osvěty mezi laickou a zejména odbornou veřejností o významu a přínosech elektronizace a digitalizace zdravotnictví se zaměřením na Evropský prostor pro zdravotní data (EHDS). Stejně tak se budeme aktivně zapojovat do odborné debaty k nastavení celkové infrastruktury umožňující digitální transformaci českého zdravotnictví včetně implementace konkrétních projektů a nástrojů.

Jaké konkrétní cíle chceme dosáhnout?

  • Zvýšení celospolečenské podpory elektronizace a digitalizace zdravotnictví, včetně EHDS.
  • Zvýšení digitální gramotnosti společnosti tak, aby z digitální transformace profitovali všichni a nikdo z ní nebyl vyloučen.
  • Zvýšení podpory pro implementaci digitálních řešení ze strany lékařů i dalších zdravotnických pracovníků. 
  • Podpora vybudování základní infrastruktury umožňující bezpečnou a důvěryhodnou digitální transformaci zdravotnictví zahrnující implementaci EHDS. 
  • Posílení hlasu lékařů a pacientů při přípravě a implementaci nástrojů digitální transformace.

Jak to uděláme?

  • Organizací osvětových a informačních konferencí, seminářů a workshopů k elektronizaci a digitalizaci zdravotnictví, včetně EHDS.
  • Tvorbou informačních materiálů pro odbornou i laickou veřejnost, které budou stručně a jasně představovat přínosy zavádění digitálních nástrojů, ale stejně tak budou upozorňovat na potenciální rizika plynoucí z nezohlednění důležitých předpokladů úspěšné digitalizace.
  • Přiblížení obsahu EHDS a srozumitelná komunikace jeho dopadů na práci zdravotních pracovníků, stejně jako dopad EHDS na naplňování práv občanů v otázce přístupu k jejich zdravotním údajům. 
  • Zapojováním se do odborných diskusí k nastavení, vytvoření a fungování digitální infrastruktury ve zdravotnictví a k implementaci EDHS.
  • Poukazovat na příklady dobré praxe digitální transformace zdravotnictví, a to nejen ze zahraničí, ale i z domácího prostředí.

S naplňováním cílů projektu a realizací konkrétních aktivit nám pomáhá skupina expertů a odborníků z různých oborů, které spojuje touha posunout digitální transformaci českého zdravotnictví na odpovídající úroveň.

Pro média: