Zdravotnická data by měla patřit pacientům. Kromě řady výhod tím může dojít ke zvýšení kvality zdravotnické péče

Foto: Aleš Vopat | Zdroj: Ministr Zdraví

Praha, 15. září 2022 Pacienti by měli získat kontrolu nad svými zdravotními daty, a to zdarma a v jednoduché podobě, shodli se dnes experti z oblasti zdravotnictví a legislativy u kulatého stolu s názvem Data patří pacientům. Diskuze se zúčastnili ekonomka Helena Horská, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, advokátka Barbora Dubanská, místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče MZ ČR Marian Rybář a ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá. Kulatý stůl se uskutečnil při příležitosti zahájení aktivit nového think tanku působícího v oblasti veřejného zdraví s názvem Ministr Zdraví.

Zveřejňování zdravotnických dat přináší jasné výhody, přináší informace o kvalitě a dostupnosti péče a preventivních programech, umožňuje zřizovatelům a provozovatelům hospodárně nakládat se svěřenými prostředky, ale hlavně a především zlevňuje a zkvalitňuje lékařskou péči. A o to by nám mělo jít především,” říká ekonomka a předsedkyně správní rady Ministra Zdraví Helena Horská.

Elektronizace zdravotní dokumentace je naprosto zásadním krokem, aby měl pacient okamžitý, bezplatný a jednoduchý přístup ke svým zdravotním údajům. Přichází evropské nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. Na české úrovni k tomuto kroku musíme nyní připravit infrastrukturu,” říká advokátka se zaměřením na zdravotnické právo Barbora Dubanská.

Pro konkrétního pacienta je klíčové, že má data o svém zdravotním stavu na jednom místě a pod svou kontrolou. Zveřejňování dat o poskytované péči zdravotnickými zařízeními je pak nejlepší cestou, jak se může veřejnost orientovat v kvalitě zdravotní péče, která je nám v ČR nabízena. Data potřebují pro svoji činnost také pacientské organizace, které je již velmi profesionálně využívají ke zvyšování povědomí o konkrétních nemocech, k prevenci, k hájení práv pacientům, ale také k lobbingu za úhrady péče,” říká ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá

Svou podporu k nastolení cesty směrem ke zveřejňování zdravotnických dat v rámci kulatého stolu vyjádřili i zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR – náměstek Josef Pavlovic a místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče Marian Rybář. Je tu jednoznačná vůle zdravotnická data zveřejňovat, problém v tuto chvíli vidím v technickém zabezpečení sběru dat, abychom měli jednotný datový standard, na kterém bude shoda – a na tomto standardu jsme již zahájili práci,” uvedl Josef Pavlovic.