Tomáš Mixa, Zdraví ve firmách, Zdravýpodnik

BEST PRACTICE : Tomáš Mixa a Zdravý podnik v roce 2024

22. července 2024 –Tomáš Mixa je fyzioterapeut a ergonom ve společnosti ZdravýPodnik s.r.o. Již 10 let s kolegy provádí pravidelnou podporu zdraví na pracovištích ve firmách jako je například TON, KOMA Modular, MP krásno, ABB, Honeywell, Siemens, Škoda auto a další. Tomáš je členem expertní skupiny našeho projektu Zdraví ve firmách. Lenka Kučerová si s ním povídala o tom, co je pro něj  podpora zdraví na pracovišti, jak ji měřit a jaký význam má pro zaměstnavatele. 

Zápisník alkoholičky

Film Zápisník alkoholičky jde do kin: O odvaze přiznat si závislost, říct si o pomoc a abstinovat

11. července 2024 – „Udělám všechno pro to, aby ten podělanej chlast neničil tolika lidem životy,” napsala Michaela Duffková ve své knize Zápisník alkoholičky, jejíž filmová adaptace měla 10. července slavnostní premiéru v kině Lucerna. Trochu symbolicky ve stejný den, kdy Ministr zdraví jednal na Úřadu vlády o krocích vedoucích ke snížení konzumace alkoholu v Česku.

Kolik stojí nemocnost

10. července 2024 – Pokud se firma rozhodne investovat do zdraví svých zaměstnanců, vrátí se jí to nejen v podobě snížených nákladů souvisejících přímo s pracovní neschopností zaměstnanců. Návratnost se projevuje také nepřímo, na vyšším zisku díky vyšší produktivitě, spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců.

délka života ve zdraví

Délka života ve zdraví nabízí pohled na zdraví populace

    19. června 2024 – Pojem délky dožití ve zdraví se ve veřejném prostoru objevuje stále častěji. A je to dobře. Začínají s ním pracovat politici, novináři i odborná veřejnost. Pracujeme s ním ostatně i my. Cítili jsme však, že by bylo do budoucna dobré tento pojem lépe vysvětlit, a proto jsme využili nabídku […]

Sekundární prevence, kabinet Ministra zdraví, Blanka Majnušová

Sekundární prevence: Jeden člověk, jeden život, jedno zdraví. Avšak…

12. června 2024 – Červnový kabinet Ministra zdraví jsme věnovali klíčovým tématům sekundární prevence v Česku. Konkrétně aktuálnímu stavu a revizi preventivních prohlídek u praktických lékařů, očkování zdravotnického personálu, programům zdravotních pojišťoven pro podporu prevence a v neposlední řadě vývoji a trendům screeningových vyšetření.

Benefici Ministra zdraví podpořil účastí prezident Petr Pavel

V pondělí, 3. června 2024, proběhla v Pražské křižovatce historicky první benefice think-tanku Ministr zdraví za účasti prezidenta republiky Petra Pavla. Výtěžek dosáhl bezmála jednoho milionu korun, kterými stovka osobností podnikání a byznysu podpořila změnu v české společnosti ve vnímání vlastního zdraví a v systému zdravotnictví. Zdraví je v rukou nás všech!

Chápeme význam prevence?  A dokážeme ji přenést z teorie do praxe?

13. května 2024 – Naše zdraví je z 35 % determinováno tím, jak se chováme. Téměř polovinu všech úmrtí v Česku lze přičíst právě behaviorálním rizikovým faktorům. Podle zprávy OECD je tato míra vyšší o 25 % než je průměr Evropské unie. Samotná lékařská péče pak přispívá k celkovému zdraví z pouhých 10 % – a to většinově až léčením nemoci. Proto se Prevence & preventivní prohlídky staly naším nejnovějším projektem.

WHO srovnání zemí: Nelichotivá digitalizační vizitka pro Česko

10. května 2024 – Nedávno zveřejněná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) porovnávající úroveň digitalizace zdravotnictví v zemích evropského regionu1 potvrzuje nelichotivou vizitku Česka, a to nejen v porovnání s premianty typu Finska, Dánska či Estonska, ale i zeměmi jako jsou Albánie či trpaslík Andorra. Navzdory některým dosaženým pokrokům tedy zůstáváme spíše na chvostu digitalizované Evropy. Je proto důležité nespokojit se s prvními opatrnými krůčky.

Konference Ministra zdraví, 8. 4. 2024, Kino Přítomnost

Vůli digitalizovat české zdravotnictví máme. Jen vůle ale nestačí. Shodují se hlavní aktéři.

22. dubna 2024 – Z pohledu pacienta, jsou pro přístup ke službám elektronického zdravotnictví v Česku nejdůležitější uživatelská přívětivost, jednoduchost a pohodlí. Pro to, abychom dokázali úspěšně implementovat blížící se nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS) je klíčové překonat konzervatismus a resortismus, které jsou ve zdravotnictví zakořeněné a stále negativně ovlivňují fungování veřejné správy. Nejen o tom byla konference Ministra zdraví.

Zahájení kampaně půl talíře

Zahájení kampaně „Půl talíře“ je projektem pro zdravější Česko

18. dubna 2024 – Think tank Ministr zdraví se připojil k nové kampani s názvem „Půl talíře“, která si klade za cíl zvýšit povědomí o důležitosti konzumace čerstvého ovoce a zeleniny ve vyvážené zdravé stravě. „Nízký příjem ovoce a zeleniny patří k největším neduhům české společnosti a jeho dopady dokážeme měřit. Podle zdravotnické ročenky byly v roce 2021 nemoci oběhové soustavy nejčastější příčinou hospitalizace,“ konstatuje Petr Smejkal.

Proč se investice do zdraví ve firmách vyplácí a jak pomáhá Ministr zdraví? 

12. dubna 2024 – Každá prosperující firma potřebuje zaměstnance v dobré kondici. Mít zdravé zaměstnance se jednoduše ekonomicky vyplatí. Řada velkých firem tento trend už v minulosti pochopila a svým přístupem aktivně bojuje se stigmatem, že zdraví zaměstnanců je pouhý benefit, tedy vyhozené peníze.„Zdraví ve firmách je široce diskutovaná problematika – názorově, odborně i tematicky. Proto jsme se v rámci kabinetu snažili jasně definovat oblasti, na které se v projektu Zdraví ve firmách zaměříme, uvádí – Lenka Kučerová, manažerka projektu Ministra zdraví.

Kulatý stůl WHO: alkohol a mýty

Nejčastější mýty spojené s pitím alkoholu a jeho zdaněním

10. dubna 2024 – Alkohol je v Evropě nejčastěji užívanou návykovou látkou. Připojili jsme se ke kanceláři Světové zdravotnické organizace v ČR a Úřadu vlády ČR – Odboru protidrogové politiky – kteří uspořádali 10. dubna 2024 ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a PAQ Research u příležitosti Světového dne zdraví „Kulatý stůl k nejčastějším mýtům spojeným s pitím alkoholu a jeho zdaněním“, který moderoval Tomáš Šebek, zakladatel think-tanku Ministr zdraví.

Překonat tabu: Kudy vede cesta k lepší péči o duševní zdraví?

15. března 2024 – Téma duševního zdraví získává větší pozornost, ale ještě stále není prioritou veřejného zdravotnictví. Téměř čtyři z deseti dospělých a mladistvých starších patnácti let po celém světě trpí depresí nebo úzkostmi nebo mají v rodině či mezi přáteli někoho, kdo je těmito problémy postižen. S narůstající informovaností společnosti se zlepšuje i stigma spojené s duševními potížemi. Přesto však stále existuje potřeba zlepšit dostupnost i kvalitu služeb a to zejména pro určité věkové kategorie.

Může být i české zdravotnictví digitální?

12. března 20214 – Ministr zdraví vydává konkrétní doporučení a stanovisko k probíhající novele zákona o elektronizaci zdravotnictví (325/2021 Sb.). Chceme-li české zdravotnictví digitalizovat, je třeba postupovat koncepčně, systémově a s ohledem na legislativu připravovanou na úrovni EU a ve spolupráci s Digitální a informační agenturou reflektovat probíhající proces digitalizace veřejné správy jako celku.

Zpráva o stavu zdraví v Česku: Stále stejné a nelepší se to

4. března 2024 – Navzdory skutečnosti, že populace stále čelí negativním dopadům behaviorálních rizik i faktu, že stárnoucí a nemocnější populace potřebuje čerpat více a dražší léčbu, zůstává systém zdravotnictví bez významnějších změn, které jsou nezbytné pro jeho udržitelnost . A to i přes to, že koncepci řešení máme a odkazujeme se na ni – „Zdraví 2030“, který vláda přijala v roce 2019 a odkazuje se k němu ve svém programovém prohlášení.

Ministr zdraví získal oficiální záštitu od prezidenta Pavla

27. února 2024 – Máme obrovskou radost. Ministr zdraví získal oficiální záštitu od pana prezidenta Petra Pavla! Vnímáme tento dokument nejen jako ocenění naší práce, ale především jako jasný signál ze strany Hradu, že téma veřejného zdraví české společnosti vnímá jako velice důležité pro budoucí směřování naší země. Takového přístupu si nesmírně vážíme a jsme […]

Alkohol si vzít nedáme ani za cenu zdraví. A co když to jde i jinak?

9. února 2024 – Ne náhodou byl hlavním tématem únorového setkání kabinetu Ministra zdraví alkohol. I letos se rádi připojujeme k akci Suchej únor. A nezůstáváme pouze u teoretické debaty, požádali jsme o příspěvek odborníky, kteří se problematikou zabývají do hloubky: Petra Freimanna za Suchej únor, Jakuba Komárka z PAQ Research a Jiřího Podlipného – psychiatra, autora projektu RES (Virtuální hospoda). Lze vůbec změnit postoj obyvatelstva k alkoholu v zemi, kde ho člověk ochutná už jako třináctileté dítě?

Kabinet Ministra zdraví

Kabinet Ministra zdraví: Digitalizace zdravotních dat a EHDS

11. ledna 2024 – Do prvního kabinetu Ministra zdraví v novém roce jsme vlítli pěkně po hlavě. Dvěma hodinami velice inspirativní diskuze o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS). Součástí jednání našeho kabinetu byl i online most přímo do Bruselu, kde nařízení aktuálně vzniká a také do Seattlu, kde jsme hledali možnosti inspirace na základě digitalizace zdravotnictví v zámoří.

Sváteční zamyšlení: V roce 2024 každý týden o skleničku míň. Má to smysl.

1. ledna 2024 – Česko v čele žebříčku konzumace alkoholu je stejný evergreen, jako sněhová kalamita při první zimní nadílce. A dokonce jsme na toto umístění zvláštním způsobem hrdi. 15.5 litrů zkonzumovaného čistého alkoholu na osobu starší 15 let za letošní rok je možná příliš imaginární údaj. Pojďme ale provést zamyšlení nad tím, jaký postoj k alkoholu máme a zda by náhodou nemohlo být výhodné jej nahlížet nově.

Kateřina Hellebrandová a její přání do roku 2024

PF2024: Vědět, jak se starat o své zdraví

30. prosince 2023 – Nejen pro rok 2024 bych si přála, abychom vyrůstali ve společnosti založené na respektu. Aby se od sebe generace učily navzájem a ne jen jednosměrně. Aby zvídavost převládala nad dogmaty. Aby slovo spolupráce ztratilo veškeré negativní konotace. Aby ustoupila ega. Aby bylo normální říci ‚nevím‘ a místo kritiky nebo posměchu na to konto dostat radu nebo pomoc.

Ministr zdraví: Tomáš Šebek, chirurg.

Giving Tuesday: Slevu 50 % na black friday? Ne, děkuji, raději zdraví!

24. listopadu 2023 – Ministr zdraví se připojuje k dárcovské výzvě Giving Tuesday, která připadá na 28. 11. 2023. Podpořit jej ale můžete už dnes. Jak? Proč? A komu tím prospějete? „V Česku se musíme naučit vnímat zdraví jako hodnotu. Kapitál, o který když budeme pečovat, povedeme spokojenější život. A nejen to,“ říká Kateřina Hellebrandová, ředitelka think-tanku Ministr zdraví.

Data o zdraví: Cesta k lepšímu pochopení a správě našeho zdraví

Praha, 1. listopadu 2023 – Think-tank Ministr zdraví uvedl nový portál Data o zdraví – web který se stane živým místem přinášející analýzy v oblasti veřejného zdraví i péče o zdraví jednotlivce. Přispívá tak k vytvoření efektivního systému podporujícího zdraví občanů a pacientů v Česku. Akce se zúčastnilo přes 80 odborníků, politiků a expertů na české zdravotnictví.

Data o zdraví: Zdravotní péče naše zdraví ovlivňuje pouhou desetinou. Představujeme dalších 90 %.

Praha, 30. října 2023 – Jak prodloužit délku života ve zdraví v Česku o pět let? Dostupná a expertní data jsou nutným předpokladem pro efektivní správu systému zdravotnictví, stejně jako pro zodpovědné rozhodování o svém vlastním zdraví. Témata jsou zpracována podle determinant zdraví a míry jejich dopadu. Vedle systému samotného mezi ně patří naše návyky a chování, socioekonomické podmínky, genetika a životní prostředí.

Proč investujeme do léčení nemocí místo do prevence?

Proč investujeme do léčení nemocí místo do prevence?

Praha, 26. října – Pouhá 4 % z celku jsou určena na programy prevence a podporu zdravého individuálního chování. Zatímco na samotnou zdravotní péči zamíří téměř polovina výdajů. Dalších 43 % se utratí na sociální faktory. Podle studie McKinsey z roku 2020 má každá koruna investovaná do zlepšení systému zdravotnictví ekonomický přínos 1,7 Kč.

Daňový balíček opomíjí otázku délky života ve zdraví v ČR

Praha, 13. října 2023 – Úsporná opatření, která dnes poslanecká sněmovna ve 3. čtení prosadila, jsou nezbytná. Avšak rychlost, s jakou je třeba je přijímat, nemůže být v neprospěch zdraví občanů a občanek Česka. „Největším zklamáním je nevyužitý potenciál tichých vín. A to navzdory jednoznačným datům, která dokládají, že alkohol se podílí alarmujícím způsobem na zkracování života a zhoršování zdraví jednotlivců i celé populace“, říká Helena Horská, členka think-tanku Ministr zdraví

Česká populace čelí zdravotním hrozbám. S týmem prezidenta hledáme lék.

28. června 2023 – Prezident republiky by měl svým zodpovědným přístupem k osobnímu zdraví motivovat zbytek společnosti. Takový je závěr schůzky člena našeho kabinetu Tomáše Šebka se šéfem poradců prezidenta Tomášem Richterem. Týmu pana prezidenta jsme zároveň předali one pager s hlavními riziky, kterým bude česká společnost v následujících letech v oblasti veřejného zdraví čelit.

Chceme být součástí pozitivní změny. Představili jsme naši vizi ministru zdravotnictví.

Praha, 22. června 2023 – Ministr zdraví chce být pozitivní součástí změny českého zdravotnictví. Takovou vizi dnes představili členové našeho kabinetu na schůzce s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Během jednání došlo na diskuzi o tématech, kterým se chce naše organizace dlouhodobě věnovat, zároveň jsme však panu ministrovi nastínili aktivity, na kterých Ministr zdraví aktuálně již pracuje.

Data patří nám všem, říká Ministr Zdraví k rozhodnutí Ústavního soudu o přístupnosti dat ve zdravotnictví

Praha, 25. ledna 2023 – Komu v Česku patří zdravotnická data? Kdo o ně může požádat a za jakým účelem? Ústavní soud svým rozhodnutím nezrušil napadenou právní úpravu. Nicméně ve svém zdůvodnění shledal dosavadní, široce odmítavý přístup ÚZIS jako neospravedlnitelný a dal mu návod na nápravu. Pokud žadatelům informace odepře, svá rozhodnutí bude muset srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit.

Kvalitní práce s daty umožní efektivní alokaci zdrojů i zlepšení kvality péče ku prospěchu pacienta i lékaře

10. ledna 2023 – „Vzhledem k současnému stavu otevřenosti zdravotnických dat v ČR i vzhledem k blížícímu se nařízení Evropské komise (EHDS) o evropském zdravotnickém datovém prostoru a otevřenosti dat jsem přesvědčen, že už jsme za hranicí, ze které se nedá vrátit zpět do datového temna roku 2018,” říká Marian Rybář, z Kanceláře zdravotního pojištění.

Zdravotnická data by měla patřit pacientům. Kromě řady výhod tím může dojít ke zvýšení kvality zdravotnické péče

Praha, 15. září 2022 – Pacienti by měli získat kontrolu nad svými zdravotními daty, a to zdarma a v jednoduché podobě, shodli se dnes experti z oblasti zdravotnictví a legislativy u kulatého stolu s názvem Data patří pacientům. Diskuze se zúčastnili ekonomka Helena Horská, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, advokátka Barbora Dubanská, místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče MZ ČR Marian Rybář a ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá.