Do roku 2030 v Česku prodloužíme dobu prožitou ve zdraví o 5 let.

Cíl Ministra Zdraví

illustration

Jak toho dosáhneme?

Zaměříme se na tři konkrétní pilíře, které změnu provázejí: Budeme klást důraz na prevenci ve smyslu udržení zdraví a prodloužení délky života ve zdraví. Dále digitalizaci jako nástroje podporujícího osobní odpovědnost a motivaci ke změně. A v neposlední řadě se zaměříme na efektivnější financování zdravotnictví.

icon

Digitalizace

Cílem je plně digitální zdravotnictví, které zároveň nikoho nevylučuje. Využívání moderních technologií tam, kde jsou nejvíce potřeba. Digitalizace je prostředek, který umožňuje jednoduše a levně udržovat zdraví nebo pomoci kontrolovat chronické onemocnění. To je levnější než drahá péče.

číst více...

icon

Prevence

Aktivní prevence jako cíl, digitalizace jako cesta k němu, racionalita financování jako hybná síla této varianty.


Cílem je populace, která si uvědomuje svou odpovědnost za zdraví, a je si též vědoma toho, že “Zdraví je vaše.” Před námi je kompletní změna paradigmatu od pasivní léčby k aktivní prevenci – edukace, technologie, digitalizace.

číst více...

icon

Finance

Cílem je udržitelné financování veřejného zdravotnictví s důrazem na levnější prevenci zajišťující dostupnou a kvalitní péči, to vše při zachování finančního podílu HDP na úrovni průměru EU a OECD.

číst více...

Proč?

Lidé v Česku jsou zvyklí na všeobecně dostupnou zdravotní péči ve vysokém standardu a tento široký a snadný přístup je jedním ze základů sociálního smíru ve společnosti. Bez nutných změn, jak je Ministr Zdraví navrhuje, nedokáže české zdravotnictví tuto kombinaci všeobecné dostupnosti a vysokého standardu dlouhodobě nabízet.

Zdraví je jednou ze základních složek udržitelného rozvoje, nakonec i Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů jej tak definují: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. Zdraví je kapitál, a když zvýšíme počet let ve zdraví, navyšujeme tím kapitál celé společnosti.

 

Kdo je Ministr Zdraví?

illustration

Ministr Zdraví je v tento moment ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, kteří chtějí dosáhnout nutné změny v systému českého zdravotnictví.

Nevytváříme alternativu k Ministerstvu zdravotnictví ČR. Připomínáme, že středem péče o zdraví je pacient, že zdraví je kapitál a péči o něj má každý ve svých rukou.

Chcete Ministra Zdraví finančně podpořit?

Můžete poskytnout dar ve prospěch účtu
6031753379/0800.


Usilujeme o změnu celého systému a sami to nezvládneme. Pokud chcete podpořit naši snahu o transparentní a digitalizované zdravotnictví, v jehož středu jsou lidé, prosím, podpořte nás!

 

Expertní panel Ministra Zdraví

Kontakt

Naši partneři

Mecenáši

  • Václav Dejčmar
  • Alexandra Kala
  • Karel Bern