Zdraví: Víc než jen záležitost lékařské péče

Deteminanty lidského zdraví

Praha, 26. října – Často si myslíme, že o našem zdraví rozhodují především lékaři a zdravotnické instituce. Právě toto je však omyl. Lidské zdraví je do značné míry ovlivněno faktory, které přímo nesouvisí s poskytovanou zdravotní péčí. Až 83 % našeho zdraví je determinováno našimi denními návyky, sociálními faktory a genetikou. Samotná lékařské péče tak přispívá pouhými 10 % k našemu celkovému zdraví – a to většinově až léčením nemoci. 

Tím, jak se postavíme ke svému zdraví, z velké části rozhodujeme o délce i kvalitě svého života. Pouze 20 % nemocí nesouvisí s výživou, což nám ukazuje, jak moc podceňujeme vliv životního stylu na naše zdraví. Jeden příklad za všechny: I přes vysokou účast na onkologickém screeningu máme v Česku nadprůměrnou úmrtnost na rakovinu v rámci EU. Jde  zejména o rakovinu plic (5 360 úmrtí), tlustého střeva a konečníku (3 534 úmrtí) a slinivky břišní (2 262 úmrtí, data: State of health, EU, 2020). Tento fakt dokládá, že sekundární prevence sama o sobě nestačí.

Pokud chceme v Česku prodloužit délku zdravého života, musíme se především zaměřit na sebe a své návyky. Nejvlivnější faktory, které můžeme ovlivnit, souvisejí právě s našim životním stylem – kouření, konzumace alkoholu, pohyb, spánek, strava a psychika. Tyto témata se objevují ve veřejném prostoru tak často, že k nim může být snadné zaujmout lhostejný postoj. 

Je důležité si uvědomit, že determinanty lidského zdraví jsou mnohem širší než jen lékařská péče. Ano, tato představuje 10 %, ale vliv prostředí, jako je například kvalita vzduchu, představuje pouhých 7 %. Mnohem podstatnější jsou naše návyky a životní styl, které ovlivňují naše zdraví až z 35 %. A nakonec socioekonomické aspekty, které přispívají dalšími 22 %. To je celá medicína v kostce.

Data: Proč na zdravých návycích záleží?