Česká populace čelí zdravotním hrozbám. S týmem prezidenta hledáme lék.

28. června 2023 – Prezident republiky by měl svým zodpovědným přístupem k osobnímu zdraví motivovat zbytek společnosti. Takový je závěr schůzky člena našeho kabinetu Tomáše Šebka se šéfem poradců prezidenta Tomášem Richterem. Ministr zdraví je připraven pomoci panu prezidentovi k naplnění tohoto cíle svou expertízou, daty a know-how v oblasti prevence a veřejného zdraví. Týmu pana prezidenta jsme zároveň předali one pager s hlavními riziky, kterým bude česká společnost v následujících letech v oblasti veřejného zdraví čelit. 

Mezi nejzávažnější hrozby z pohledu českého populačního zdraví patří obezita, kdy předpokládáme 30 % obézních dospělých v roce 2030. Už dnes trpí obezitou 20 % všech patnáctiletých. 

Problémem bude i demografický vývoj při současných zdravotních návycích naší společnosti. V budoucnu je totiž nutné očekávat rostoucí počet obyvatel v důchodovém věku (až 3,076 milionu v roce 2050) spojený se stárnutím generace tzv. Husákových dětí. Tento vývoj bude zároveň znamenat výrazný úbytek obyvatel v produktivním věku.

„Mám radost, že pan prezident považuje osobní odpovědnost jednotlivce za své zdraví jako téma, které je nutné ve veřejném prostoru zdůrazňovat. Vzhledem k budoucímu demografickému vývoji české společnosti a jejímu stárnutí se navíc prevence, ve smyslu udržení života ve zdraví, stane klíčovou nejen pro jednotlivce, ale i pro celý systém. Za náš think tank jsme připraveni snahu pana prezidenta v tomto tématu maximálně podpořit naší expertízou i daty,“ říká na základě výsledků jednání zakladatel naší platformy a člen kabinetu Ministra zdraví Tomáš Šebek.