Průzkum preventivních prohlídek

Prevence je základem udržitelnosti našeho zdravotního systému. Nejen, že je levnější než následná léčba, zároveň je také méně bolestivá. Z dostupných dat ovšem víme, že Češi prevenci ve velké míře zanedbávají. Zajímalo nás, proč tomu tak je, a proto jsme ve spolupráci s PAQ Research a pacientskými organizacemi udělali mezi pacienty průzkum. Jeho výsledky odhalují problémy ve zdravotní gramotnosti společnosti, komplikace s dostupností lékařů i to, že někteří lékaři neprovádějí všechny předepsané úkony preventivních prohlídek.

Zajímá nás ovšem také pohled lékařů, a proto bychom na tento výzkum rádi navázali dalším průzkumem zaměřeným právě na praktiky, zubaře a gynekology. Na základě výsledků obou průzkumů bychom rádi otevřeli diskuzi se všemi důležitými aktéry ve zdravotnictví s cílem společně najít systémová řešení, které podpoří participaci Čechů a Češek v preventivních programech.

Pro média: