Prezident zdraví

Česká populace bude ve velmi blízké budoucnosti čelit několika zdravotním hrozbám. Tou nejvýznamnější bude kromě stále rostoucí obezity populace také její stárnutí. Do důchodu pomalu zamíří silná generace tzv. Husákových dětí, která mimo jiné výrazně zatíží celý zdravotní systém. Zdravotnictví bude nutně potřebovat změny. Bude ovšem potřebovat také někoho, kdo bude společnosti ve zdravém chování vzorem.

Přesně o takové úloze jsme v průběhu roku 2023 jednali s poradci prezidenta Petra Pavla. Ministr zdraví je připraven pana prezidenta v jakékoliv podobné aktivitě podpořit.

V souvislosti s jednáními jsme pro pana prezidenta rovněž připravili podklady shrnující hlavní zdravotní rizika současné české společnosti.

Pro média: