Mapa českého zdravotnictví

Jak vypadá struktura českého zdravotnictví? Kdo je komu odpovědný, kudy a kam proudí ve zdravotnictví finanční prostředky? To je ve složitém systému často těžké rozklíčovat.

Vytvořili jsme mapu českého zdravotnictví jednoduše proto, aby se ve spletitém systému dalo zorientovat a aby bylo vidět, kam tečou prostředky daňových poplatníků. Mapu najdete na našem webu Data o zdraví.