Analýza best practices ze zahraničí

Proč žijí Švédové ve zdraví o 11 let déle než Češi? Jedná se o složení stravy? O jiný přístup k vlastnímu zdraví? Jinak jim funguje zdravotnictví? Mají častější prohlídky? A od kdy tomu tak je? Jedná se o dlouhodobý trend? Nebo se tento počet začal zvedat po nějakém rozhodnutí či zavedení plošného opatření? A co další národy, které nás v tomto ohledu předčily – je to totéž, nebo je to pokaždé něco jiného? Jde o prevenci? A hlavně – ať už je to cokoli, dá se to aplikovat také u nás?

To jsou klíčové otázky a hypotézy plánované analýzy best practices ze zahraničí. Podíváme se jak na vývoj tohoto faktoru, tak na dílčí změny ve zdravotnických systémech i vládních opatřeních v oblasti zdraví. Na základě výsledků budeme schopni tyto otázky nejen zodpovědět, ale zároveň navrhnout konkrétní řešení, ať už Ministerstvu zdravotnictví, či vládě.

Součástí tohoto projektu je zpracování a komparace metodik výpočtu tzv. HLY – healthy life years. Ve spolupráci s analytičkami z AHI a Přírodovědecké fakulty UK porovnáváme, která z dostupných metodik je pro naše účely vhodnější, má dostupnější dataset a přináší přesnější výsledky.

Pro média: